Sikkerhedsregler:

Røgfrit Tougaard 

Der må ikke på noget tidspunkt, eller under nogen omstændigheder, ryges i klubbens lokaler herunder stald, rytterstue og ridehal. Ved indendørs arrangementer kan der indlægges pauser, med mulighed for at komme ud at ryge. Rygning skal foregå udendørs og må kun ske på arealet foran rytterstuen og der skal benyttes de opsatte krukker til aske og skodder. Ansatte, bestyrelse, frivillige og forældre i klubbens skal i rideklub sammenhænge aktivt modvirke rygning blandt klubbens børn og unge, gennem oplysning om rygningens skadelighed og ved aldrig selv at ryge i samvær med børnene. 
 

Klubbens faciliteter generelt
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted:

Stald
Krav:
Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning.

Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.

Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

Ingen anvender sporer uhæmmet.
Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.

Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.


- Heste må ikke være løse på staldgangen
- Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden
- Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke

Ridehus/bane
Krav:
- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge
fast i bøjlen.
- Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.
- Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)

- Der må ikke longeres, når der er andre ryttere på banen - medmindre der er accept fra de andre i ridehuset. 
- Regler for hvornår der må være løse heste på banen. 
- Ingen brug af høretelefoner eller lign. under ridning. 
- Ingen brug af mobiltelefon under ridning.
- Der skal være voksen opsyn ved ryttere under 15 år. 

Terræn
Krav:
- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge
fast i bøjlen
- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
- Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

Fold
Krav:
- Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov
- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
- For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil

Når ulykken sker
Krav:
- Beskriv rækkefølgen:
o Stands ulykken
o Giv livreddende førstehjælp
o Tilkald den nødvendige hjælp
o Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.
- Synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre

 

 

Vores sponsorer