Kære medlemmer. 

Lige en nyhedsbriefing fra bestyrelsen. 

 

Vanding af baner:

 

Ny bund i hallen

 

Elevpony

 

Sadelrum

 

Udendørs springbane

 

Ridelejr: 

 

Elevskolen:

Som de fleste af jer har noteret, har Louise valgt at stoppe for elevafdelingen. Louise har stået for elevafdelingen siden oktober 2023.

For at afmystificere for Louises skyld - og I som medlemmer får korrekt information - bruger vi lige et par linjer på denne.

En vital del af opgaven, når man står for elevafdelingen, er den administrative del med at få registreret nye medlemmer i vores bogføringssystem, samt at eksisterende medlemmer er registreret korrekt.

Den administrative del hænger uundgåeligt sammen med de andre opgaver, elevafdelingen indebærer, hvorved det i praksis vil være svært at splitte opgaverne.

 

Louise synes den administrative del har været en for stor opgave, der har haft den betydning, at medlemmer enten ikke er blevet registreret eller registreret korrekt.

Teknisk er vores system samtidig det eneste, der er godkendt i henhold til reglerne fra kommunen.

Systemet er også den eneste måde, hvorpå vi kan opkræve kontingent, holdundervisning, eneundervisning osv. Når medlemmer ikke er registreret eller korrekt registreret, så opkræver systemet for det første ikke noget beløb fra medlemmerne. 

For det andet får klubben støtte (aktivitetsstøtte) per elev til holdundervisning, baseret på registreret medlemmer.

Hvis medlemmer ikke er registreret, får klubben ingen aktivitetsstøtte for disse medlemmer.

 

Det har haft en økonomisk betydning for klubben, men ikke værre end at det meste kan og er blevet rekonstrueret.

Udover elevafdelingen, har vi i fællesskab med Louise også fundet en løsning på en tidligere økonomisk ubalance mellem klubben og Louise, som derfor er lukket.

Som I alle kender Louise er dette som en selvfølge ikke på nogen måde gjort i nogen bevidst hensigt. Louise finder selv, at det bedste var, at hun stopper for elevafdelingen, som det skete for et par uger siden.

Vi skal understrege alt det store frivillige arbejde som Louise bidrager med til klubben.

Louise har nydt hvert et øjeblik med børn, forældre osv. Det kommer hun fortsat til at gøre, fordi Louise selvfølgelig fortsat aktivt deltager i udvalg og andre aktiviteter i det omfang, hun ønsker det.

Så der er ikke mere drama i det, end at vi har byttet rundt på kasketterne i forhold til elevafdelingen, så Pernille nu står for elevafdelingen, og tak til Pernille for det.

 

Pernille er desværre ramt af en mindre hjernerystelse, så hvis hun er lidt træg til at svare tilbage eller andet, så ved I hvorfor. Hvis I ser hende på staldgangen, så må I godt nævne, at hun skal gå hjem og lægge sig, så hun kan blive hurtigere frisk. J

 

Tusind tak til alle, der frivilligt bidrager til klubben med alt fra kagebagning, seletøj til elevheste, mad til fællesspisning, kæphestestævne, dem der tog en tørn i ølvognen på Skive Festival, sokkesalg, lodsedler osv

 

Tusind tak til både nuværende og nye sponsorer

 

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Vores sponsorer